Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803
e-mail: sekretariat@gda.rdos.gov.pl

NIP: 583-304-72-93
REGON: 22-07-00-750

 

Kierownictwo:

Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Paweł Stępniewski - p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalny Konserwator Przyrody

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we środy w godzinach 14.00-15.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie, tel. 0 58 683 68 00).

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

NBP O/Gdańsk

72 1010 1140 0187 4422 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Gdańsku

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku
31124012681111001038773935

NBP O/Gdańsk

72 1010 1140 0187 4422 3100 0000
sekretariat@gda.rdos.gov.pl
Kalendarium