Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 listopada 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 4414, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-14-listopada-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-4414http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-14-listopada-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-4414Wed, 21 Nov 2018 13:15:19 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 3140, w sprawie rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów” http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3140http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3140Thu, 30 Aug 2018 13:17:10 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 3139, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zielone” http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3139http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3139Thu, 30 Aug 2018 13:15:54 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 3138, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mechowisko Krąg' http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3138http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3138Thu, 30 Aug 2018 13:14:35 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 lipca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 3137, w sprawie rezerwatu przyrody 'Gałęźna Góra' http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3137http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-30-lipca-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-pomorskiego-poz-3137Thu, 30 Aug 2018 13:05:37 +0200