Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.94.2019.JP.4 , w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Linia, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Tomasza Gałkę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku : 1. wszczął postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150019G Lewino-Leobór, realizowanego na dz. ewidencyjnych nr 179/2, 179/3, 160/5, 18/3, 25/2, 174/4, 174/1, 158 ( w zakresie zjazdu ) obręb Lewino gmina Linia; 2. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-94-2019-jp-4http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-94-2019-jp-4Fri, 23 Aug 2019 17:01:53 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.162.2018.ASP.20, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Gdańsku Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Kozłowskiego z firmy KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c., J. B. Kozłowski z siedzibą w Łodzi, tut. organ wydał decyzję znak RDOŚ-Gd-WOO.420.162.2018.ASP.17, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku-Etap I (zadanie 2)”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-162-2018-asp-20http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-162-2018-asp-20Thu, 22 Aug 2019 16:56:09 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.162.2018.ASP.18 , w sprawie informacji, że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Gdańsku Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Kozłowskiego z firmy KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c., J. B. Kozłowski z siedzibą w Łodzi, tut. organ wydał decyzję znak RDOŚ-Gd-WOO.420.162.2018.ASP.17, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku-Etap I (zadanie 2)”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-162-2018-asp-18http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-162-2018-asp-18Thu, 22 Aug 2019 16:50:48 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.105.2019.WR.2, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański - Swarożyn”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-105-2019-wr-2http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-sierpnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-105-2019-wr-2Thu, 22 Aug 2019 16:45:38 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 2019, znak DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD/EU/mk.35, w sprawie poinformowania stron o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 30.05.2019 r., znak: DOOŚ-DŚII.4231.18.2016.PD/EU/mk.31, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.07.2016 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej”, wraz z odpowiedzią na skargę. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-35http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-sierpnia-2019-znak-doos-dsii-4231-18-2016-pd-eu-mk-35Wed, 21 Aug 2019 16:17:55 +0200