Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.122.2017.MBC.18, w sprawie zawiadomienia, że na wniosek z dnia 18.08.2017 r. Gminy Miasta Gdańsk w imieniu której działa Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk poprzez Dyrektora Włodzimierza Bartosiewicza, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej”, http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-122-2017-mbc-18http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-122-2017-mbc-18Fri, 22 Jun 2018 09:49:55 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2017.AT.13, w sprawie informacji, że w postępowaniu na wniosek Inwestora: Gminy Miasta Gdyni, w imieniu której działa Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka Budżetowa Miasta Gdyni poprzez Pana Łukasza Dawidowskiego NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Zarządu Zlewni w Gdańsku o wyrażenie opinii/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-420-31-2017-at-13http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-420-31-2017-at-13Thu, 21 Jun 2018 16:29:00 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2018.AT.10, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek Gminy Miasta Gdyni, w imieniu której działa Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka Budżetowa Miasta Gdyni poprzez Pana Łukasza Dawidowskiego NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”, zmianie ulega lokalizacja przedsięwzięcia w związku z pismem Wnioskodawcy z dnia 30.05.2018r. (wpływ 04.06.2018r.) dotyczącym wprowadzenia zmian do projektu budowlanego dotyczących projektowanego odwodnienia oraz urządzenia zieleni. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-420-31-2018-at-10http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-420-31-2018-at-10Thu, 21 Jun 2018 16:25:10 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.20.2017.MBC.ES.11, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Gdańsku znak O.GD.I-2.418.87.2017.im, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”, zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.20.2017.MBC.ES.10. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4210-20-2017-mbc-es-11http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4210-20-2017-mbc-es-11Thu, 21 Jun 2018 16:17:05 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.174.2017.NB.PW.15, w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek Gminy Czarne reprezentowanej przez pełnomocnika p. Łukasza Śpica, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl”, gmina Czarne, w województwie pomorskim. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-174-2017-nb-pw-15http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-174-2017-nb-pw-15Wed, 20 Jun 2018 16:34:11 +0200