Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2018.JP.19, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku, bez numeru z dnia 14.03.2018r. (data wpływu 29.03.2018r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Spółdzielczej w Lęborku”, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2018.JP.17 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-56-2018-jp-19http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-56-2018-jp-19Wed, 12 Dec 2018 08:41:36 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2018.JP.18, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku, bez numeru z dnia 14.03.2018 r. (data wpływu 29.03.2018 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Spółdzielczej w Lęborku”, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2018.JP.17 dla przedsięwzięcia jw. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-56-2018-jp-18http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-56-2018-jp-18Wed, 12 Dec 2018 08:38:19 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.26.2017.MBC.ES.26, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Miasta Gdańska reprezentowanej przez Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Pana Włodzimierza Bartosiewicza znak DPLH/50/2017/SSz z dnia 14.02.2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego”, planowanego do realizacji w mieście Gdańsku na terenie dz. ew.: z obrębu 0272 nr: 1/2, 6/5, 6/9, 7, 9/6, 25/4, 25/6, 25/14, 25/15, 30; z obręb 0273 nr: 14/13, 22/25, 22/26, 22/9; zakończyło się zbieranie dowodów dla sprawy jw. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-26-2017-mbc-es-26-2http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-11-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-26-2017-mbc-es-26-2Wed, 12 Dec 2018 08:34:17 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.131.2018.IB.5, w sprawie zawiadomienia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gdańskiej Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika, p. Ireneusza Sowę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa odcinków magistrali wodociągowej Dn400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański w województwie pomorskim": - wydane zostało postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.131.2018.IB.4 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; - zakończone zostało zbieranie dowodów w sprawie. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-26-listopada-2018-znak-rdos-gd-woo-420-131-2018-ib-5http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-26-listopada-2018-znak-rdos-gd-woo-420-131-2018-ib-5Tue, 11 Dec 2018 17:01:03 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018, znak RDOŚ- Gd-WOO.420.57.2018.MBC.KLP.16, w sprawie zawiadomienia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony przez EKSPLOATATOR Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Maję Kos o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn w gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-57-2018-mbc-klp-16http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-57-2018-mbc-klp-16Tue, 11 Dec 2018 16:51:19 +0100