Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.43, w sprawie zawiadomienia strony postępowania administracyjnego, iż w dniu 15.04.2019 r. do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji tut. organu znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.37 z dnia 19.03.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie intermodalnego terminala kontenerowego „suchego portu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na północny-zachód od Tczewa we wsi Zajączkowo Tczewskie”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-4210-17-2017-kpa-mbc-es-43http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-4210-17-2017-kpa-mbc-es-43Fri, 19 Apr 2019 13:40:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.20.2019.IBA.3, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.”Rozbudowa drogi gminnej nr 152029G Tuchlino – Kujaty”, złożonego przez Inwestora – Gmina Sierakowice, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wieckiego z firmy Wanit Projektowanie Dróg. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-20-2019-iba-3http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-20-2019-iba-3Fri, 19 Apr 2019 13:33:03 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.174.2018.IB.10, w sprawie zawiadomienia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Stara Kiszewa , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia", w związku z pismem wnioskodawcy zmianie uległ zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-174-2018-ib-10http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-174-2018-ib-10Thu, 18 Apr 2019 16:50:04 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2019.ES.3, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, reprezentowanej przez Pełnomocnika – p. Marię Sikorską z Diogenes Studio Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie układu drogowego (ulic Ateny i Zefira) od ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku (droga wojewódzka nr 221) do szkoły przy ulicy Apollina (droga gminna nr 170042G) w miejscowości Kowale (Etap I i Etap II)”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-46-2019-es-3http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-kwietnia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-46-2019-es-3Thu, 18 Apr 2019 16:35:28 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 kwietnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.157.2018.KCz.1, w sprawie poinformowania stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14 listopada 2018 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.28.2014.KLP.KSZ.64, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ulicy Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego” – etap I budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-157-2018-kcz-1http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zil-420-157-2018-kcz-1Thu, 18 Apr 2019 16:32:10 +0200