Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.442.1.2017.KSZ.17, w sprawie zawiadamia społeczeństwo że postępowanie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Nord Stream 2” zostało zakończone wydaniem decyzji o ustaleniu planu na podstawie prawa energetycznego w sprawie budowy i eksploatacji gazowego rurociągu przesyłowego Nord Stream 2 przez morze Bałtyckie od Zatoki Narewskiej (Rosja) do Lubmina (Niemcy) na odcinku niemieckiego morza terytorialnego. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-17http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-17Thu, 19 Apr 2018 17:19:45 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.120.2017.KPA.WR.18, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Zblewo reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Ząbek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej – ulicy Ks. Konstantyna Kreffta i remont dróg gminnych – ulic Akacjowej, Słonecznej, Różanej, Modrzewiowej w Zblewie w gminie Zblewo, powiat starogardzki” zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.120.2017.KPA.WR.16, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-120-2017-kpa-wr-18http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-120-2017-kpa-wr-18Thu, 19 Apr 2018 17:10:16 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.120.2017.KPA.WR.17, w sprawie zawiadomienia Stron postępowania, że na wniosek Gminy Zblewo reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Adama Ząbek, została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.120.2017.KPA.WR.16 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej – ulicy Ks. Konstantyna Kreffta i remont dróg gminnych – ulic Akacjowej, Słonecznej, Różanej, Modrzewiowej w Zblewie w gminie Zblewo, powiat starogardzki”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-120-2017-kpa-wr-17http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-120-2017-kpa-wr-17Thu, 19 Apr 2018 17:04:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.192.2017.ES.6, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK w Rumi Sp. z o. o., reprezentowanego przez Pełnomocnika – P. Patryka Pniewskiego z CIRECO Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rumi z instalacją elektryczną, instalacją oświetleniową oraz kanalizacją deszczową”, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.192.2017.ES.5 z dnia 16.04.2018r. o umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania w niniejszej sprawie. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-192-2017-es-6http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-192-2017-es-6Thu, 19 Apr 2018 16:59:54 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.147.2017.MBC.PW.20, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa że postępowanie wszczęte na wniosek Burmistrza Kartuz reprezentowanego przez pełnomocnika p. Mateusza Jezierskiego MAXPROJEKT, z dnia 25.09.2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice – Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G”, w województwie pomorskim, zostało zakończone wydaniem decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-147-2017-mbc-pw-20http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-kwietnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-147-2017-mbc-pw-20Tue, 17 Apr 2018 08:54:21 +0200