Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.61.2018.PW.2., w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem drogowym i wewnętrznymi instalacjami zasilającymi budynki (wodociągowa, C.O., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, teletechniczna, oświetlenie terenu) na działce nr 2204 obręb 0021 – Oksywie oraz zjazdami z drogi publicznej i przyłączami: dz. nr: 351, 353, 362, 369 obręb 0021 – Oksywie oraz zjazdami z drogi publicznej oraz dz. nr: 2043, 2047, 2049, 2117, 2120 obręb 0020 – Obłuże w Gdyni przy ul. J. Smidowicza, Nasypowej i ul. Adm. J. Unruga”, zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.61.2018.PW.1. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4221-61-2018-pw-2http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4221-61-2018-pw-2Fri, 19 Oct 2018 10:19:32 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 października 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.182.2017.WR.16, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Łudzińską, zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.182.2017.WR.15 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze, Nowa Wieś Lęborska” oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-182-2017-wr-16http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-182-2017-wr-16Thu, 18 Oct 2018 09:40:13 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 października 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.29.2018.AM.8. , w sprawie zawiadomienia o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Mieścin - Miłobądz". http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-420-29-2018-am-8http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-420-29-2018-am-8Wed, 17 Oct 2018 16:37:10 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 października 2018, znak RDOŚ- Gd-WOO.4211.20.2016.AM.21, w sprawie podania do publicznej wiadomości, że w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na wniosek Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa Portu jachtowego AKM etap I”, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w terminie od dnia 22 października 2018 r. do dnia 20 listopada 2018r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4211-20-2016-am-21http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4211-20-2016-am-21Wed, 17 Oct 2018 16:34:59 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 października 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.190.2017.MŚB.14, w sprawie zawiadomienia o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwitnące Ogrody w Krępie Słupskiej”, gm. Słupsk, powiat słupski, woj. pomorskie. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-190-2017-msb-14http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-190-2017-msb-14Wed, 17 Oct 2018 16:25:01 +0200