Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plObwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 stycznia 2018, znak SE.ZNS-80/491R/56/MDz/17, w sprawie zawiadomienia o wydaniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej (ulic: Biskupiej około 624m, Na Stoku około 548m, Salwator około 70m, Zaroślak około 120m wraz z chodnikami wzdłuż ulic) oraz budowa i przebudowa istniejącej w ulicach infrastruktury technicznej o całkowitej dlugości 1362m" http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-04-stycznia-2018-znak-se-zns-80-491r-56-mdz-17http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-04-stycznia-2018-znak-se-zns-80-491r-56-mdz-17Tue, 23 Jan 2018 13:20:25 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.139.2017.PW.8, w sprawie wystąpienia do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie – Lubnia wraz z infrastrukturą” http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-139-2017-pw-8http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-139-2017-pw-8Tue, 23 Jan 2018 13:15:16 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.84.2017.MBC.EG.15, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowaniami w obrębie Brodnica, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Kartuzy obr. 2 i obr. 5 gm. Karuzy, województwo pomorskie" zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.84.2017.MBC.EG.12 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-84-2017-mbc-eg-15http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-84-2017-mbc-eg-15Tue, 23 Jan 2018 10:36:47 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.10, w sprawie informacji, że w postępowaniu na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie”, gmina Pruszcz Gdański. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-133-2017-klp-10http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-133-2017-klp-10Tue, 23 Jan 2018 10:27:01 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.10, w sprawie zawiadomienia Stron, że w postępowaniu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Chojnicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203”. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4210-14-2017-at-10http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-rdos-gd-woo-4210-14-2017-at-10Thu, 18 Jan 2018 17:19:24 +0100