Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 lutego 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.182.2018.ES.10, w sprawie zawiadomienia o ponownym wystąpieniu tut. organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” – część 2 odcinek Lębork – Słupsk. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-182-2018-es-10http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-182-2018-es-10Fri, 15 Feb 2019 15:36:59 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 lutego 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.108.2018.AT.9, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Alana Aleksandrowicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej i placów składowych dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na terenie oraz sieci Gdańsk ul. W. Andruszkiewicza”, realizowanego w Gdańsku, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.108.2018.MBC.AT.8, datowanej dnia 12.02.2019r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-108-2018-at-9http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-108-2018-at-9Fri, 15 Feb 2019 15:34:17 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 lutego 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2019.AT.8, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Kolbudy reprezentowanej przez Panią Martę Sprawską – Biuro Projektowo – Inżynierskie PIN KONCEPT Sp. z o. o. Sp. k., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy polnej w Bielkówku gmina Kolbudy”: - wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2019.AT.6 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-8-2019-at-8http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-8-2019-at-8Fri, 15 Feb 2019 15:26:12 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 lutego 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.9.2019.AT.8, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, reprezentowanej przez Panią Martę Sprawską - Biuro Projektowo - Inżynierskie PIN KONCEPT Sp. z o.o. Sp.k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowości Dębogórze oraz ulicy Paska w miejscowości Suchy Dwór": - wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.9.2019.AT.6 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-9-2019-at-8http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-15-lutego-2019-znak-rdos-gd-woo-420-9-2019-at-8Fri, 15 Feb 2019 09:50:35 +0100Zawiadomienie Generalnegoo Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 lutego 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.4.2018.KW.2, w sprawie zawiadomienia, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r., znak DOOŚ.WDŚ/ZIL.420.4.2018.KW.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 października 2018 r., znak RDOS-Gd-WOO.420.24.2018.ES.13 umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projekt rozbudowy ulicy Hynka i al. Jana Pawła II w Gdańsku” oraz dla ul. Dywizjonu 303 w Gdańsku „Projekt budowy fragmentu ul. Dywizjonu 303 w Gdańsku". http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnegoo-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-4-2018-kw-2http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnegoo-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-lutego-2019-znak-doos-wds-zil-420-4-2018-kw-2Fri, 15 Feb 2019 08:00:43 +0100