Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 08 listopada 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.442.1.2017.KSZ.30, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, iż postępowanie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Nord Stream 2" zostało zakończone wydaniem decyzji: Pozwolenie na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy – wschód od Bornholmu w Danii dla duńskiej części gazociągu http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-08-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-30http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-08-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-30Fri, 08 Nov 2019 09:47:26 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 listopada 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.442.1.2017.KSZ.29, w sprawie podania do publicznej wiadomości , że postępowanie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Nord Stream 2” zostało zakończone wydaniem następującej decyzji: 1. Pozwolenie na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy – wschód od Bornholmu w Danii dla duńskiej części gazociągu. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-06-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-29http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-06-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-442-1-2017-ksz-29Wed, 06 Nov 2019 13:59:22 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 05 listopada 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.133.2018.AJ.15, w sprawie podania do publicznej wiadomości, że postępowanie wszczęte na wniosek Inwestora: Gminy Bytów, z dnia 22.08.2018 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie”, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.133.2018.AJ.12. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-05-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-133-2018-aj-15http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-05-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-133-2018-aj-15Wed, 06 Nov 2019 08:25:44 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 04 listopada 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.133.2018.AJ.13, w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek Inwestora: Gminy Bytów, z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie”, została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.420.133.2018.AJ.12. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-04-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-133-2018-aj-13http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-04-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-133-2018-aj-13Wed, 06 Nov 2019 08:22:48 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 05 listopada 2019, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.11.2019.AM/AJ.18, w sprawie podania do publicznej wiadomości, że postępowanie wszczęte na wniosek Inwestora: Gminy Skarszewy, z dnia 24.01.2019 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 197163G Jaroszewy – Barka, na działkach: nr 193 obręb Czarnocin, 454 i 174, obręb Jaroszewy, gmina Skarszewy”, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.11.2019.AM/AJ.15. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-05-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-11-2019-am-aj-18http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-05-listopada-2019-znak-rdos-gd-woo-420-11-2019-am-aj-18Wed, 06 Nov 2019 08:18:30 +0100