Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańskuhttp://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 sierpnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.114.2018.AT.5, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Zarządu Zlewni w Kartuzach o wyrażenie opinii/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Kościerskiej w Kartuzach z liniami kolejowymi nr 229 relacji Pruszcz Gdański - Łeba i nr 214 relacji Somonino - Kartuzy" http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-114-2018-at-5http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-114-2018-at-5Tue, 14 Aug 2018 11:29:24 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 sierpnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.114.2018.AT.3, w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Kościerskiej w Kartuzach z liniami kolejowymi nr 229 relacji Pruszcz Gdański - Łeba i nr 214 relacji Somonino - Kartuzy" http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-114-2018-at-3http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-114-2018-at-3Tue, 14 Aug 2018 11:28:33 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 sierpnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.AT.15, w sprawie wydanego postanowienia odwieszającego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa w Gdańsku" http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-178-2017-at-15http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-178-2017-at-15Tue, 14 Aug 2018 11:20:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.68.2018.WR.6, w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, iż postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Odwierceniu dwóch otworów studziennych nr 1a i 3, których głębokości będą przekraczać 100 m oraz na zabudowaniu na tych otworach urządzeń wodnych o zdolności poboru większej niż 10m3/h” planowanego do realizacji na działce nr 282/1 obręb 0014 Przywidz, gmina Przywidz, powiat gdański, województwo pomorskie, zostało zakończone wydaniem decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-68-2018-wr-6http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-10-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-420-68-2018-wr-6Fri, 10 Aug 2018 13:56:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 09 sierpnia 2018, znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.129.2017.MBC.WR.21, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna ul. Podmiejskiej w miejscowości Kokoszkowy – Gmina Starogard Gdański, dz. nr ew. 174, 175, 181/20, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39, 181/41, 181/45, 181/47 - obręb 221312_2.0407, Kokoszkowy oraz dz. nr ew. 187/54 – obręb 221303_1.0005-Starogard Gdański- M.” zlokalizowanych w powiecie starogardzkim, w województwie pomorskim http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-129-2017-mbc-wr-21http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-09-sierpnia-2018-znak-rdos-gd-woo-4207-129-2017-mbc-wr-21Fri, 10 Aug 2018 09:32:23 +0200