środa, 16 kwietnia 2014, 08:47

obwieszczenie z nia 5.08.2010 r. w sprawie budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy ........ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gdańsk Admin   
czwartek, 05 sierpnia 2010 13:32

                                                                                              Gdańsk, dnia 05.08.2010r.
RDOŚ-22-WOO.6670/27-18/10/AT/KSZ

 


OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, w powołaniu na art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Elektrowni Północ Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Michała Behnke – Radcę Prawnego Kancelarii Radców Prawnych CIC Sp. p. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą;
„Budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski, w województwie pomorskim”,
realizowanego na działkach wyszczególnionych w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
W związku z powyższym informujemy Strony przedmiotowego postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, przy ul. Chmielnej 54/57 p. 10, codziennie w godzinach od 7:45 do 15:45, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1) strona internetowa RDOŚ w Gdańsku, http://www.gdansk.rdos.gov.pl
2) tablica ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku
3) tablica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
4) tablica ogłoszeń UW w Gdańsku
5) tablica ogłoszeń UMiG Pelplin
6) tablica ogłoszeń UG Subkowy
7) tablica ogłoszeń UG Starogard Gdański
8) tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie
9) tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
10) tablica ogłoszeń GDDKiA
11) tablica ogłoszeń RZGW w Gdańsku
12) tablica ogłoszeń ZMiUW w Gdańsku
13) tablica ogłoszeń Parafii Rajkowy
14) a/a


Załącznik do zawiadomienia znak 
RDOŚ-22- WOO.6670/27-18/10/AT/KSZ


ZESTAWIENIA DZIAŁEK
Przedsięwzięcie pn.
„Budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski,              w województwie pomorskim.”

1. Wykaz działek, obejmujących teren główny planowanej Elektrowni Północ

Lp. Numer
działki Powiat Gmina Obręb ewidencyjny
1 163/15 Tczew Pelplin Rajkowy
2 163/18 Tczew Pelplin Rajkowy
3 163/16 droga Tczew Pelplin Rajkowy
4 167 droga Tczew Pelplin Rajkowy
5 161/3 Tczew Pelplin Rajkowy
6 495/1 Tczew Pelplin Rajkowy
7 168/4 Tczew Pelplin Rajkowy
8 169/2 Tczew Pelplin Rajkowy
9 169/1 Tczew Pelplin Rajkowy
10 170/5 Tczew Pelplin Rajkowy
11 180 Tczew Pelplin Rajkowy
12 181/2 Tczew Pelplin Rajkowy
13 182 Tczew Pelplin Rajkowy
14 183 Tczew Pelplin Rajkowy
15 184 Tczew Pelplin Rajkowy
16 185 Tczew Pelplin Rajkowy
17 186 Tczew Pelplin Rajkowy
18 187 Tczew Pelplin Rajkowy
19 495/3 Tczew Pelplin Rajkowy
20 495/2 Tczew Pelplin Rajkowy
21 188 Tczew Pelplin Rajkowy
22 171/2 Tczew Pelplin Rajkowy
23 189 Tczew Pelplin Rajkowy
24 179/1 Tczew Pelplin Rajkowy

 

 

 

2. Wykaz działek, przez które przechodzi korytarz dla trasy wodociągu oraz kolektora ściekowego planowanej Elektrowni Północ

Lp. Numer działki Starostwo Gmina Obręb ewidencyjny
1 265 Tczew Subkowy Wielka Słońca
2 306 Tczew Subkowy Wielka Słońca
3 120 Tczew Subkowy Wielka Słońca
4 126 Tczew Subkowy Wielka Słońca
5 121/1 Tczew Subkowy Wielka Słońca
6 122 Tczew Subkowy Wielka Słońca
7 304 Tczew Subkowy Wielka Słońca
8 264 Tczew Subkowy Wielka Słońca
9 263 Tczew Subkowy Wielka Słońca
10 2/8 Tczew Subkowy Wielka Słońca
11 257/8 Tczew Subkowy Wielka Słońca
12 251/2 Tczew Subkowy Wielka Słońca
13 250 Tczew Subkowy Wielka Słońca
14 249/1 Tczew Subkowy Wielka Słońca
15 249/2 Tczew Subkowy Wielka Słońca
16 248 Tczew Subkowy Wielka Słońca
17 247 Tczew Subkowy Wielka Słońca
18 246 Tczew Subkowy Wielka Słońca
19 245 Tczew Subkowy Wielka Słońca
20 244 Tczew Subkowy Wielka Słońca
21 267/3 Tczew Subkowy Wielka Słońca
22 243/3droga Tczew Subkowy Wielka Słońca
23 269 droga Tczew Subkowy Wielka Słońca
24 268/17 Tczew Subkowy Wielka Słońca
25 620 Tczew Subkowy Subkowy
26 621 droga Tczew Subkowy Subkowy
27 622/2 Tczew Subkowy Subkowy
28 623/5 Tczew Subkowy Subkowy
29 624 Tczew Subkowy Subkowy
30 625 droga Tczew Subkowy Subkowy
31 626 Tczew Subkowy Subkowy
32 627 Tczew Subkowy Subkowy
33 608/2 Tczew Subkowy Subkowy
34 210 Tczew Pelplin Gręblin
35 39/1 Tczew Pelplin Gręblin
36 45/1 Tczew Pelplin Gręblin
37 182/1droga Tczew Pelplin Gręblin
38 48/1 Tczew Pelplin Gręblin
39 48/2 Tczew Pelplin Gręblin
40 103/1 Tczew Pelplin Gręblin
41 103/2 Tczew Pelplin Gręblin
42 104 Tczew Pelplin Gręblin
43 105 Tczew Pelplin Gręblin
44 106 Tczew Pelplin Gręblin
45 107 Tczew Pelplin Gręblin
46 108 Tczew Pelplin Gręblin
47 109 Tczew Pelplin Gręblin
48 110 Tczew Pelplin Gręblin
49 111/1 Tczew Pelplin Gręblin
50 112 Tczew Pelplin Gręblin
51 154 Tczew Pelplin Gręblin
52 198/1 tory Tczew Pelplin Rajkowy
53 305 Tczew Subkowy Wielka Słońca
54 124 Tczew Subkowy Wielka Słońca
55 170/5 Tczew Pelplin Rajkowy
56 169/1 Tczew Pelplin Rajkowy
57 169/2 Tczew Pelplin Rajkowy
58 168/4 Tczew Pelplin Rajkowy
59 119 Tczew Subkowy Wielka Słońca
60 118 Tczew Subkowy Wielka Słońca
61 123 Tczew Subkowy  Wielka Słońca
62 45/4 Tczew Pelplin Gręblin
63 240 Tczew Pelplin Gręblin
64 202 Tczew Pelplin Gręblin
65 237/2 Tczew Pelplin Gręblin
66 608/1 Tczew Subkowy Wielka Słońca
67 518 Tczew Pelplin Rajkowy
68 183/2 Tczew Pelplin Gręblin


3. Wykaz działek, przez które przechodzi korytarz dla trasy linii blokowej LB2


Lp. Numer
działki Starostwo Gmina Obręb
ewidencyjny
1 163/18 Tczew Pelplin Rajkowy
2 162/2 Tczew Pelplin Rajkowy
3 88/2 Tczew Pelplin Rajkowy
4 89/6 Tczew Pelplin Rajkowy
5 62/1 droga Tczew Pelplin Rajkowy
6 64 Tczew Pelplin Rajkowy
7 65 Tczew Pelplin Rajkowy
8 66 Tczew Pelplin Rajkowy
9 49/3 Tczew Pelplin Rajkowy
10 258 Tczew Pelplin Rajkowy
11 259 Tczew Pelplin Rajkowy
12 262 Tczew Pelplin Rajkowy
13 269/1 droga Tczew Pelplin Rajkowy
14 268 Tczew Pelplin Rajkowy
15 39/1 Tczew Pelplin Rajkowy
16 13 Tczew Pelplin Rajkowy
17 16 Tczew Pelplin Rajkowy
18 384/2 droga Tczew Pelplin Rajkowy
19 39/2 Tczew Pelplin Rajkowy
20 21 Tczew Pelplin Rajkowy
21 19/5 Tczew Pelplin Rajkowy
22 19/4 Tczew Pelplin Rajkowy
23 29/1 Tczew Pelplin Rajkowy
24 29/10 Tczew Pelplin Rajkowy
25 29/11 Tczew Pelplin Rajkowy
26 29/8 Tczew Pelplin Rajkowy
27 29/9 Tczew Pelplin Rajkowy
28 44/6 Tczew Pelplin Rajkowy
29 2 Tczew Pelplin Rajkowy
30 92 Starogard Gd. Starogard Gd. Klonówka
31 97 Starogard Gd. Starogard Gd. Klonówka
32 107 Starogard Gd. Starogard Gd. Klonówka
33 115/3 Starogard Gd Starogard Gd. Klonówka
34 104 Starogard Gd Starogard Gd. Klonówka
35 105/3 droga Starogard Gd Starogard Gd. Klonówka
36 67/1 Tczew Pelplin Ropuchy
37 68/4 Tczew Pelplin Ropuchy
38 66/1 droga Tczew Pelplin Ropuchy
39 62/32 Tczew Pelplin Ropuchy
40 163/15 Tczew Pelplin Rajkowy
41 168/4 Tczew Pelplin Rajkowy
42 163/16 Tczew Pelplin Rajkowy
43 161/3 Tczew Pelplin Rajkowy
44 86 Tczew Pelplin Rajkowy
45 69/2 Tczew Pelplin Rajkowy
46 68 Tczew Pelplin Rajkowy
47 267 Tczew Pelplin Rajkowy
48 15 Tczew Pelplin Rajkowy
49 17 Tczew Pelplin Rajkowy
50 23 Tczew Pelplin Rajkowy
51 11 Tczew Pelplin Rajkowy
52 142 Tczew Pelplin Rajkowy
53 20 Tczew Pelplin Rajkowy
54 99 Starogard Gd Starogard Gd Klonówka
55 101 Starogard Gd Starogard Gd Klonówka
56 102/1 Starogard Gd Starogard Gd Klonówka
57 106 Starogard Gd Starogard Gd Klonówka
58 103 Starogard Gd Starogard Gd Klonówka
59 90/1 Tczew Pelplin Rajkowy
60 29/7 Tczew Pelplin Rajkowy
61 167 Tczew Pelplin Rajkowy
62 89/5 Tczew Pelplin Rajkowy

 

4. Wykaz działek, przez które przechodzi korytarz dla trasy linii blokowej LB5 planowanej Elektrowni Północ


Lp. Numer
działki Starostwo Gmina Obręb
ewidencyjny
1 163/18 Tczew Pelplin Rajkowy
2 163/16droga Tczew Pelplin Rajkowy
3 167 Tczew Pelplin Rajkowy
4 161/3 Tczew Pelplin Rajkowy
5 495/1 Tczew Pelplin Rajkowy
6 169/1 Tczew Pelplin Rajkowy
7 170/5 Tczew Pelplin Rajkowy
8 171/2 Tczew Pelplin Rajkowy
9 172/4 Tczew Pelplin Rajkowy
10 173/2 Tczew Pelplin Rajkowy
11 174/2 Tczew Pelplin Rajkowy
12 175/1 droga Tczew Pelplin Rajkowy
13 176/2 Tczew Pelplin Rajkowy
14 177 Tczew Pelplin Rajkowy
15 178/2 Tczew Pelplin Rajkowy
16 187 Tczew Pelplin Rajkowy
17 495/2 Tczew Pelplin Rajkowy
18 495/3 Tczew Pelplin Rajkowy
19 495/4 Tczew Pelplin Rajkowy
20 495/5 Tczew Pelplin Rajkowy
21 163/15 Tczew Pelplin Rajkowy
22 168/4 Tczew Pelplin Rajkowy
23 169/2 Tczew Pelplin Rajkowy
24 174/1 Tczew Pelplin Rajkowy

Poprawiony: czwartek, 05 sierpnia 2010 13:36